Graviditetens ABC

Graviditetens ABC 

Redan vid första besöket på mödravården möter många på ord kring graviditeten som de aldrig har hört tidigare. Och sen fortsätter det, både under och efter förlossning och på efterkontrollen. Här har vi listat det viktigaste av graviditetens ordlista.

A

Alb: Äggvita i urinen

Amniotomi: När barnmorskan tar hål på hinnorna under förlossningen.

Anemi: Blodbrist.

Ansiktisbjudning: Fostret ligger så att ansiktet kommer ut först.

Antenatal: Före förlossningen.

Apgarskalan: Allmän undersökning av barnets välbefinnande som görs efter födseln. Barnet får ”poäng” utifrån hjärtfrekvens, spänst, andning, blodcirkulation och färg.

B

Bing: Bäckeningång

Bitr: Blodtryck.

BP: Beräknad förlossning (partus).

BPU: Beräknad förlossning enl. ultraljud.

Bäckenscreening: Mätning av bäckenet med hjälp av handen.

C

C-x: cervix, se nedan.

Cerclage: Grov tråd som sys under slemhinnan runt livmodertappen för att förhindra missfall.

Cervix: Livmoderhals.

Clin: Undersökning av socker i urinen.

CTG: Cardiotocografi: Metod för att sammandragningar och fostrets puls.

D

Doppler: En metod där man kan lyssna på fostrets hjärta med hjälp av ultraljudsvibrationer.

E

EDA: Epiduralblockad, ryggbedövning.

Endokrina förändringar: Hormonförändringar

Endometrium: Livmoderslemhinnan.

F

Fe: En förkortning av latinets ferrum, som betyder järn. Står det i din journal, betyder det troligen att du har ordinerats järntabletter för att höja ditt järnvärde.

Fix: Fostret anses vara fixerat i bäckeningången.

Flj: Fosterljud.

Fundus: Livmoderns övre del.

Förtidsbörd: Förlossning minst 4 veckor före beräknat förlossningsdatum.

G

Gestation: Tiden mellan befruktning och förlossning. Graviditetslängd.

Glykos: Naturligt socker, som finns i blodet.

Grav: Graviditet.

H

Hb: Hemoglobin. Mätning av ett syrebärande färgämne i röda blodkroppar.

HCG: Hormonprov som visar att kvinnan är gravid.

HCG är förhöjt när man är gravid.

I

Ibing: I bäckengången.

Induktion: Igångsättning

K

Kröning: Det ögonblick då största delen av bebisens huvud syns under utdrivningsskedet, och inte glider tillbaka.

L

Lochia: Avslag, flytning efter förlossning.

M

M.m.: Modermunnen

O

Ovarium: Äggstock

Oxytocin: livmodersammandragande hormon.

P

Pannbjudning: När fostret ligger med huvudet nedåt, men med hakan uppåt så att pannan kommer först.

Para: Antal tidigare födda barn. Är man förstföderska är man 0-para.

Partus: Födelse, förlossning

PCB, paracervikalblockad: Livmodersbedövning.

PDB, oudendusblockad; Främre mellangårdsbedövning.

Perineum: Mellangården.

Placenta: Moderkakan.PN, partus normalis.

Postnatal: Efter förlossning.

Prematur: För tidigt född.

Prostglandin: Utmognadshormon.

R

Retraherad: Tillbakadragen, sägs att man är helt retraherad när man öppnat sig 10 cm.

S

Sectio: Kejsarsnitt.

SF, Synfus-fundus: Avståndet mellan blygdbenet och övre delen av livmodern. Barnmorskan gör en mätning vid varje besök.

SM: Sista menstruationens sista dag.

Speculum: Instrument för undersökning av livmodern och slidan.

Spinae: Benutskott som sitter på bäckenet.

Sutur: Kirurgiska stygn för att sy ihop ett sår eller bristning efter förlossningen.

Säte: Barnet ligger med stjärten före istället för huvudet.

T

Teckningsblödning: Slemblandad blödning. Ett av de första tecknen på att förlossningen har startat. Små bristningar i livmoderkanalen då den håller på att öppnas.

Tryckmätare: En dosa som fästs vid mammas buk för att registrera sammandragningarna.

Trimester: Tre kalendermånader. Barnmorskor delar in graviditeten i tre olika perioder, dvs tre olika trimestrar.

U

Underburen: Om man föder innan 38 fullgångna graviditetsveckor.

Uterus: Livmodern.

V

VE, vakuumextraktion: Sugklocka

VU: Vaginalundersökning.

Y

Yttre vändning: En metod för läkare men hjälp av lätta tryckningar utifrån att försöka vända barnet rätt, så att fostret ligger med huvudet nedåt.

Ö

Ödem: Svullnad, En del av viktökningen under graviditeten beror på att vätska lagras i kroppen. Detta orsakar svullnad i ben, fötter, händer och ansikte.

Överburen: Om man föder efter mer än 42 graviditetsveckor.

Källa. Föräldrar och barn, att vara Gravid.

Du gillar kanske