Föräldrapenning

Föräldrapenning
När du får barn eller adopterar ett barn kan du få ersättning från försäkringskassan för att vara hemma med ditt barn.

Denna ersättning kallas för föräldrapenning. Föräldrapenningen ger ersättning i sammanlagt 480 dagar. Om du och barnets andra förälder har gemensam vårdnad har ni rätt till hälften var av dagarna, alltså 240 dagar var. Dessa dagar kan ni fördela som ni vill emellan er förutom 60 dagar som är öronmärkta för vardera förälder.  Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till samtliga föräldradagar. Föräldrapenningen kan tas ut för hel, trefjärdedels, halv, en fjärdedels och en åttondels dag.

390 dagar av de 480 dagarna är dagar där ersättningen beräknas enligt din eller din partners sjukpenningnivå. Det innebär att denna ersättning är beroende på inkomstnivå. Den förälder som är hemma får 80% av sin sjukpenninggrundande inkomst. Om man inte har någon sjukpenninggrundande inkomst får man ersättning a´ 180 kr per dag.

För de övriga 90 dagarna är ersättning med 60 kr per dag. För föräldrar med barn födda från och med den 1 juli 2006 är ersättningen 180 kr per dag. Dessa 90 dagar kallas för lägstanivådagar.

All föräldrapenning är skattepliktig.

Ni kan ta ut föräldradagar när som helst innan barnet har fyllt åtta år, eller att det har gått ut första året i skolan.

Föräldrapenning under graviditeten  
Som gravid kan du börja ta ut föräldrapenning från och med 60:e dagen innan beräknad förlossning. Du kan ta ut föräldrapenning om du har graviditetsbesvär som exempelvis trötthet, svullna ben, allmän otymplighet och lättare ryggbesvär. Sådana besvär drabbar många kvinnor under graviditetens sista månader och föräldrapenningen är därför utformad så att alla kvinnor ska kunna vara hemma under den tiden.  Båda parterna kan också ta ut föräldrapenning för att delta på föräldrautbildning, både för och efter födseln.

Ansök om föräldrapenning 
Du ansöker om föräldrapenning på försäkringskassans hemsida.

Källa: www.forsakringskassan.se

Du gillar kanske